แก้ปัญหาบัญชีโฆษณาโดนปิด!!! โดยใช้ DNS ในการยืนยันบัญชี

Features